روش های نوبت دهی

روش های نوبت دهی کلینیک تخصصی :


����همشهریان عزیز می توانند جهت دریافت نوبت در کلینیک تخصصی شهرستان اسفراین از طریق روش های زیر اقدام نمایند:

1-شماره گیری کد # 59801 *6655* از طریق تلفن همراه
2-تلفن گویا به شماره 37267720
3-  سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس  http://nobat.esfrums.ac.ir

����شهروندان اسفراینی توجه نمایند بایستی برای نوبت گیری در هر روش یک روز قبل و از ساعت ۹ صبح اقدام نمایند.