صفحه اصلی > معاونت درمان > امور بانوان 

نام و نام خانوادگی : خانم فرحناز کاظمی

سمت : کارشناس امور بانوان

تحصیلات :کارشناس پرستاری

شماره تماس :37241904


دفتر اموربانوان به عنوان یک بازوی قوی دانشکده در تامین و ارتقاء سطح علمی و سلامت زنان شاغل درنظر داردبا همکاری و هم اندیشی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بستری رافراهم کند تا بانوان در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، اخلاقی و معنوی با شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته خود به گونه ای فعالیت نمایند تا بتوانند درهمه ابعاد سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعي و معنوي به استانداردهاي جهاني نزديکتر شده واز نظر تامين نيازهاي اساسي، زنان سرآمد کشور باشند. همچنين به عنوان جايگاه علمي بانوان منطقه، زمينه لازم را براي هم انديشي و ارتباطات موثر و مفيد با زنان سايردستگاه ها وجامعه را  باهدف توسعه توانمندي هاي زنان درامورعلمي، معنوي، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نمايد.