برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/10
کشف وضبط 3 دستگاه جوان سازی پوست در اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/6
میزبانی مشهد درهمایش ملی طب سنتی ایرانی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/6