خوابی شیرین که بیداری ندارد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/18
تصادف در محور اسفراین - بجنورد 8 مصدوم بر جای گذاشت
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/18
آغاز ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/6
آماده باش اورژانس ۱۱۵ شهرستان اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/6
🚑 😴مسمومیت با گاز منواکسیدکربن(CO)
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/3