صفحه اصلی > اخبار معاونت درمان 


 
ارسال به دوست     نسخه چاپي


 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

💢نظام ارجاع الکترونیک تا پایان سال جاری در بخش های بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین عملیاتی خواهد شد.

🔻به گزارش وب دا،دکتر عیسی توحیدی دبیر اجرایی پرونده های الکترونیک سلامت از اجرای نظام ارجاع الکترونیک تا پایان سال جاری در بخش های مختلف بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد.

 

🔻دبیر اجرایی پرونده های الکترونیک سلامت با بیان اینکه طبق قوانین برنامه توسعه ششم و ماده ۷۴ برنامه بودجه سال ۹۸ ،بایستی زیرساخت های فنی اجرایی و آموزش و تربیت نیروهای انسانی برای ایجاد پرونده های الکترونیک نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی اجرا گردد،گفت: با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت و درمان از تاریخ ۹۸/۴/۱  ستاد اجرایی در این دانشکده تشکیل و ضمن آماده نمودن سازوکار و زیرساخت های فنی و پوشش اینترنت جهت تحویل اسناد بستری بیمارستان و تعامل و همکاری با سازمان بیمه ، از مهر ۹۸ اسناد بستری به صورت الکترونیک تبادل خواهد شد.

 

🔻وی گفت:در راستای نظام ارجاع الکترونیک با قابلیت های ایجاد شده و ضمن بررسی کمی و کیفی سرویس های خدمت، در جلسه ناحیه ۶ کشوری که با ۹ دانشکده علوم پزشکی منطقه تشکیل شده بود ،مقرر گردید ارجاع بیماران از سطح ۱ (بخش بهداشت) به سطح ۲(درمان و تخصصی)و سطح ۳(درمان های فوق تخصصی)طبق نقشه راه و برنامه عملیاتی تعیین شده و آموزش نیروهای اجرایی در ماه های پایان سال عملیاتی گردد.

 

🔻گفتنی است که گزارش فوق در جلسه تحول نظام سلامت دانشکده به طور کامل توسط معاونت درمان ارایه گردید.

 

١١:٣١ يکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨ / شماره: ٥٧٩٢ / تعداد نمایش: 12 / گروه خبری: اخبار معاونت درمان


خروج