برگزاری کلاس آموزشی تغذیه در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/27
چادر های سلامت اورژانس 115 اسفراین برپا شدند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/27
آماده باش اورژانس 115 اسفراین برای ایام نوروز
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/25
4 هزار  و 200شهروند اسفراینی آموزش های اورژانسی دیدند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/25
انفجار گاز در منزل مسکونی در روستای کلاته پیاله
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/25
اجلاس دوروزه معاونین درمان ومدیران کل بیمه سلامت
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/20